Vi har ingen personal i nuläget.

För bokning och andra frågor får man ringa ordförande

John Viklund 070-655 58 50 för överenskommelse. 

Styrelsemedlemmar och bybor arbetar ideellt vid behov.

Biomaskinist: Jan-Olow Hulth, Pia Ulvebrink och Lotta Mellows