I vår fritidsgård finns Unga Örnar inrymda.Här samlas byns ungdomar för att spela biljard och pingis, lyssna på musik, prata och umgås

Pågående verksamhet:  
www.facebook.se/ungaornarvuollerim

Kontakta Unga Örnar ungaornar@vuollerim.se  

 
Styrelse:

Ordförande       Amanda Oskarsson 073-033 31 92
Kassör              Isabelle Östlund 076-100 77 44 
Sekreterare      Jenny Fjellström 070-210 97 32 

Suppleant        Alexander Karlsson 073-089 58 27
                        Rick van Leeuwen 072-873 83 34
Ung suppl.       Fanny Fjellström 070-210 97 32
                        Alvin Gustafsson 073-801 01 84