I vår fritidsgård finns Unga Örnar inrymda.Här samlas byns ungdomar för att spela biljard och pingis, lyssna på musik, prata och umgås

Pågående verksamhet:  
Se information på Unga Örnars dörr 
eller www.facebook.se/ungaornarvuollerim

Kontakta Unga Örnar ungaornar@vuollerim.se  

 
Styrelse:

  • Madelen Svanberg ordf. 073-025 80 14
  • Sara Holmgren kassör 072-554 13 11
  • Maria Sandqvist sekr. 070-218 02 30 
  • Linnéa Lundmark ledamot 
  • Petra Vikström ledamot