I vår fritidsgård finns Unga Örnar inrymda.Här samlas byns ungdomar för att spela biljard och pingis, lyssna på musik, prata och umgås

Pågående verksamhet:  
Se information på Unga Örnars dörr 
eller www.facebook.se/ungaornarvuollerim

Kontakta Unga Örnar ungdornar@vuollerim.se  

 
Styrelse:

  • Madelen Svanberg ordf.  tel 073-025 80 14
  • Sara Holmgren kassör  tel 073-028 34 49
  • Catrin Fjellström sekr.  tel 070-304 50 34
  • Sandra Fryc ledamot
  • Petra Vikström ledamot

Ledare för Öppet Hus:

  • Adde Blomgren
  • Marcus Boman
  • Camilla Karlström