Besöks- och postadress:

Folkets Hus
Älvvägen 4
S-960 30 Vuollerim

Telefon: 0976-101 10
E-mail: fh@vuollerim.se

Öppettider: eftersom personal saknas får man kontakta ordförande för öppning

John 070-655 58 50