Besöks- och postadress:

Folkets Hus
Älvvägen 4
S-962 70 Vuollerim

Telefon: 0976-101 10
E-mail: fh@vuollerim.se

För bokning och andra frågor får man ringa ordförande 

John Viklund 070-655 58 50 för överenskommelse.